Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

Aktuality


Oznámení o přerušení provozu MŠ 23.12.2017 - 2.1.2018

 
[ 2. ledna 2018 | Autor: ]
 

Mateřská škola Jenštejn, příspěvková organizace prostřednictvím své ředitelky, Bc. Petry Holíkové, v souladu s ustanovením & 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),   ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení & 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

 t í m t o

 

po projednání se zřizovatelem, jímž je obec Jenštejn, se sídlem 9. Května 60, 250 73 Jenštejn, IČ: 00240249,

 


s t a n o v u j e

 

přerušení provozu mateřské školy v Jenštejně

od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

 

Provoz mateřské školy bude obnoven ve středu 3. ledna 2018.

 

                                                                      Bc. Petra Holíková

                    ředitelka mateřské školy