Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

Platby

Platby pro školní rok 2016/17:
   
 

    1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena dle platných              legislativních norem na 960,00 Kč/měsíc
   
       č. účtu:
3286594329/0800
 
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně po dobu 12  měsíců. 

Děti s odkladem školní docházky, které již vyčerpali bezúplatnou docházku 12 měsíců hradí měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 960 Kč.

   
 
 

     2. stravné: přihlášku ke stravování a podrobné informace dostanete v den nástupu do mateřské školy
  
                                                                                                                  
       č. účtu:  
19-3286594329/0800 

  

   
 3. KLUB RODIČŮ - výše příspěvku bude odhlasována na třídní schůzce dne 8. 9. 2016