Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

31.7.2021
Stravné za červenec 2021

Kdo má nastavené inkaso, platbu si strhneme.

Byla poslána informativní sms, abyste věděli,

jakou částku máte uhradit nebo si inkasem strhneme.

Děkujeme

 

 


15.8.2021
Videa z konce školního roku

Do mailu jste dostali odkaz, kterým se dostanete

na videa, která jsme s dětmi pro vás připravili.:-)

 

 

 

 


26.8.2021
Platba školného

Vážení rodiče,

prosíme, kdo má nastavený trvalý příkaz na platbu školného,

zrušte jej na červenec a srpen.

Děkujeme


27.8.2021
Přeplatky školné

Přeplatky za školné 2020/2021

budeme vracet do 31. 7. 2021.

 

 

 

 

 

 


Elektronická nástěnka

 

 

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LÉTO.


 

 

OZNÁMENÍ

Přerušení provozu mateřské školy

v letních měsících školního roku 2020/2021

bude ve dnech 17. července – 31. srpna 2021.

Od 1. 7. do 16. 7. budou do mateřské školy docházet děti,

které jsou nahlášené na prázdninový provoz.

 

Nový školní rok začne ve středu 1. září 2021.

 

Mgr. Petra Holíková


 

 

 

 

vloženo 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády ze dne 29. 4. 2021

bude v pondělí 3. 5. 2021 obnoven provoz

v mateřské škole pro všechny děti.

 

Provoz bude probíhat v obvyklém režimu.

Bez testování, bez roušek.

 

Prosíme, do mateřské školy patří zdravé děti.

Děti s příznaky onemocnění (kašel, rýma, bolesti břicha...) do mateřské školy

nevoďte.

Děkujeme

 

Mgr. Petra Holíková

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

vloženo 16. 4. 2021

Vážení rodiče,

dne 27. 2. 2021 byla vložena informace, že vyúčtování školného

bude v červenci 2021.

 

V tuto chvíli víme, že školné za březen 2021 činí 0,- Kč.

Kolik bude za duben 2021 nelze nyní určit. Vše se odvíjí od toho,

kdy bude školka otevřena pro všechny děti.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Petra Holíková

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

vloženo 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. bude školka otevřena pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Podrobnosti máte e-mailech.

 

Zde najdete podrobné informace k testování ve školách:

https://www.edu.cz/msmt-pripravilo-web-k-testovani-ve-skolstvi/

 

Ve dnech, kdy budou děti testované, si udělejte časovou rezervu 20 - 25 min.

Vyhodnocení testu trvá 15 minut.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

vloženo 8. 4. 2021                                            

Vážení rodiče,

mateřská škola bude otevřena v pondělí 12. 4. 2021 pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.

Provozní doba 7:00 - 17:00.

 

Na Vaše mailové adresy pošleme informace, jak znovuotevření mateřské školy bude probíhat.

Prosíme, nevoďte do školky děti s jakýmkoliv náznakem onemocnění. (rýma, kašel, nevolnost...)

Pokud se v rodině objeví někdo Covid pozitivní, informujte nás o tom.

V případě jakýchkoliv dotazů, pište na třídní maily.

 

Děti, které na prezenční výuku nenastoupí, budou i nadále vzdělávané distančním způsobem.

 

Děkujeme

 Mgr. Petra Holíková

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

vloženo 1. 4. 2021

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉMU OTEVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče,

v této chvíli jsou informace k otevření škol tyto:

 

- mateřská škola by měla v 1. fázi otevírání být pouze pro povinné předškolní vzdělávání

(tedy pro děti před nástupem do základní školy)

- stravování v běžném režimu

- bude probíhat testování (dětí, zaměstnanců)

 

Prosím, sdělte písemně na třídní maily, zda budete volit prezenční výuku nebo distanční.

Informaci zašlete nejpozději do středy 7. 4. 2021.

Případně telefonicky.

 

Děkujeme za spolupráci.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

vloženo 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

byla Vám poslaná sms ohledně vyúčtování stravného za únor 2021.

Kdo hradí stravné inkasem, berte tuto zprávu jen jako informativní.

Děkujeme

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

vloženo 27. 2. 2021

Od 1. 3. 2021 je mateřská škola uzavřena dle Usnesení vlády č. 200/2021 z 26. 2. 2021.

 

OČR

- tentokrát mateřská škola formulář k OČR nevydává.

Informace najdete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Školné

za dny, kdy bude školka uzavřena se bude školné pravděpodobně krátit. (info o výši školného za březen bude zde na nástěnce)

Vyúčtování bude provedeno v červenci 2021.

 

On - line výuka

pro děti připravíme podklady k této formě výuky.

Najdete je na webových stránkách v kategorii "on - line výuka".

 

Kdo nemá možnost pracovní listy apod. si vytisknout,

bude si moci přijít pro materiály v určené dny.

 

Jakékoliv dotazy směřujte na mail: reditelka@msjenstejn.cz.

Nebo na maily jednotlivých tříd:

slunata@msjenstejn.cz, kotata@msjenstejn.cz, berusky@msjenstejn.cz.

 

Přejeme hodně zdraví a trpělivosti.

Mgr. Petra Holíková, ředitelka školy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Vážení rodiče,

situace je vážná, protože chceme chránit zdraví naše, Vaše.......všech,

budeme ještě intenzivněji sledovat zdravotní stav dětí. 

Děti s jakýmkoliv náznakem nemoci budou posílány domů. 

Prosíme i Vás, abyste nám nevodili do školky děti s rýmou, kašlem, bolestmi břicha......

 

Pokud bude někdo ve Vaší rodině Covid pozitivní, prosíme o tuto informaci.

 

Také Vás prosíme o dodržování nařízených opatření. 

V areálu mateřské školy a školní zahrady se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.

                                                                                                           Petra Holíková

 

 

 

 

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za dítě v předškolním zařízení

jako podkladu k daňovému vypořádání, budete mít k vyzvednutí ve svých třídách

od 1. 2. 2021.

Děkuji, Petra Holíková