Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

Zápis pro školní rok 2017/2018

 

 

Vážení rodiče,

 

zápis pro školní rok 2017/18 proběhne 4. 5. 2017 od 12:30 do 17:00 hodin

v mateřské škole.

 

U zápisu předložíte:

    • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jenštejn vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci
    • Evidenční list dítěte vyplněný a potvrzený od lékaře
    • Občanský průkaz žadatele
    • Rodný list dítěte

 

Tiskopisy lze vyzvednout od 23. 3. 2017 každý čtvrtek od 10:00 do 13:00., k dispozici jsou také ke stažení na webových stránkách školy (prosím, tiskněte oboustranně).

 

 

O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. K zápisu se dostavte bez dítěte.

 

V současné době je kapacita školy naplněna. V případě uvolněného místa, jsou oslovováni rodiče, kteří neuspěli u řádného zápisu pro školní rok 2016/17 a to zásadně v pořadí od prvního pod čarou a dále.

 

 

                                                                                Bc. Petra Holíková, ředitelka MŠ