Úvod a představení školky

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023 - 2024

 

 

 

"O školce"

 

V mateřské škole se vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj a podporu dítěte, přihlížíme k individualitě každého jedince.

U dětí rozvíjíme sociální a psychickou stránku, abychom je připravili na vstup do základní školy. Rozvoj je také po stránce pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a pracovní. Vedeme děti k bezpečnému chování, zdravému sebevědomí, lásce k poznávání a vědění.

 

To vše je realizováno kvalifikovaným pedagogickým sborem prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program: 

„Radujeme se a poznáváme svět “.

 

Mateřská škola  má zahradu s hracími prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU. Nachází se v ekologicky příznivé lokalitě, s možností zajímavých vycházek do blízkého okolí. Zahradu využíváme pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí. Mateřská škola je umístěna v přízemní moderní budově, má tři třídy, jednu multifunkční místnost a hospodářskou část.Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené. Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

Třídy jsou heterogenní.  

 

Nově máme třídy vybaveny digitálními pomůckami - robotickými hračkami (Bee Bot včelky), interaktivní knihy (Albi tužky), k výuce je používán interaktivní panel.