Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

6.5.2020
Informace k zápisu do MŠ

 

 


Úvod a představení školky

Dokumenty ke stažení


Stanovení školného duben 2020.odt
 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 

 

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání - školné a stravné za duben 2020 se neplatí.

Pokud platba za školné dorazí, bude vám vrácena zpátky.

Stejně tak poměrná částka školného za měsíc březen 2020. Ale až po znovuotevření mateřské školy.

 

Vyúčtování stravného za březen 2020 bude k nahlédnutí v kategorii "Akce naší školky" pod heslem. Prosím o úhradu tak, aby platba byla na účtu do 15. 4. 2020. (netýká se inkasních plateb)

(vloženo 1. 4. 2020)

 

 

 

NOVÉ informace k zápisu do MŠ jsou v kategorii Zápis. (vloženo 6. 4. 2020)

 

 

 

Milí rodiče, protože nikdo neví, kdy se osobně potkáme v obvyklém režimu, rádi bychom vašim dětem nabídli každý týden aktivity v rámci projektu

"Školka doma". (Je to nepovinné)

Budeme vám na mail posílat pracovní listy, básničky - vždy k tématu, který bychom ve školce měli. Kdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, budou k dispozici ve školce. Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 do 11:30.

Je to pro nás (stejně jako pro vás) nová situace, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Děkujeme

P. S. Začínáme tento týden. Pokud někomu mail nepřijde do čtvrtka, napište.

 

 

 MŠ UZAVŘENA OD 17. 3. 2020

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM, JÍMŽ JE  OBEC JENŠTEJN,

SE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVÍRÁ

OD ÚTERÝ 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ .

POTVRZENOU ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY,

VÁM ZAŠLU NA POŽÁDÁNÍ E-MAILEM.

(vloženo 16. 3. 2020)                                                                                      Petra Holíková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 "O školce"

 

V mateřské škole se našimi vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj individuality dítěte a  jeho podporu. O celkový rozvoj po stránce sociální a psychické, abychom děti připravili na vstup do základní školy. Rozvíjíme děti po stránce pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a pracovní. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program: „Radujeme se a poznáváme svět “.

Chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí, touze po vědění a rozvíjet u nich pozitivní přístup k celoživotnímu učení. Škola je otevřena všem dětem, umožňuje individuální i skupinovou integraci. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí.


Mateřská škola  má zahradu s hracími prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU, nachází se v ekologicky příznivé lokalitě,  s možností zajímavých vycházek do blízkého okolí. Zahradu využíváme pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí. Mateřská škola je umístěna v přízemní moderní budově, má dvě třídy, jednu vzdělávací místnost a hospodářskou část.

Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené.  Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

Škola má tři třídy, které jsou heterogenní, pro děti věkově smíšené.