Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

31.3.2020
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2019

bude k dispozici od 24. 1. 2020 na třídách u paní učitelek.

 

 


Úvod a představení školky

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 "O školce"

 

V mateřské škole se našimi vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj individuality dítěte a  jeho podporu. O celkový rozvoj po stránce sociální a psychické, abychom děti připravili na vstup do základní školy. Rozvíjíme děti po stránce pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a pracovní. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program: „Radujeme se a poznáváme svět “.

Chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí, touze po vědění a rozvíjet u nich pozitivní přístup k celoživotnímu učení. Škola je otevřena všem dětem, umožňuje individuální i skupinovou integraci. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí.


Mateřská škola  má zahradu s hracími prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU, nachází se v ekologicky příznivé lokalitě,  s možností zajímavých vycházek do blízkého okolí. Zahradu využíváme pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí. Mateřská škola je umístěna v přízemní moderní budově, má dvě třídy, jednu vzdělávací místnost a hospodářskou část.

Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené.  Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

Škola má tři třídy, které jsou heterogenní, pro děti věkově smíšené.