Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

Úvod a představení školky

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023

 

 

"O školce"

 

V mateřské škole se vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj individuality dítěte a  jeho podporu.

O celkový rozvoj po stránce sociální a psychické, abychom děti připravili na vstup do základní školy. Rozvíjíme děti po stránce pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a pracovní.

To vše je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program: 

„Radujeme se a poznáváme svět “.

Chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí, touze po vědění a rozvíjet u nich pozitivní přístup k celoživotnímu učení. Škola je otevřena všem dětem, umožňuje individuální i skupinovou integraci. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí.

Mateřská škola  má zahradu s hracími prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU, nachází se v ekologicky příznivé lokalitě,  s možností zajímavých vycházek do blízkého okolí. Zahradu využíváme pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí. Mateřská škola je umístěna v přízemní moderní budově, má tři třídy, jednu multifunkční místnost a hospodářskou část.

Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené.  Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

Škola má tři třídy, které jsou heterogenní, pro děti věkově smíšené.