Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

22.8.2020
Informace ke školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče,

informace k novému školnímu roku budou na webu od poloviny srpna 2020.

Krásné prázdniny.


Úvod a představení školky

Dokumenty ke stažení


čestné_prohlášení.pdf
 
Informace k otevření MŠ (2020).pdf
 
Žádost-o-osvobození-od-úplaty-za-předškolní-vzdělávání-v-souvislosti-s-Covid-19.pdf
 
Prázdninový provoz 2020.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vzhledem k tomu, že tento školní rok je poněkud komplikovaný,

nebudeme dělat rozloučení s předškoláky v rámci jarní slavnosti.

Přesto chceme dát dětem na památku drobný dárek.

Předškolákům, kteří do školky chodí, dáme dárek ve čtvrtek 25. 6. dopoledne.

Ti předškoláci, kteří do školky nechodí,

si pro dárek mohou přijít ve čtvrtek 25. 6. od 10:00 do 13:00 (nebo i jindy, ale po předchozí domluvě).

Děkujeme za pochopení.

Petra Holíková, ředitelka školy

vloženo 22. 6. 2020         

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - ČERVENEC 2020

 

Prázdninový provoz (pro přihlášené děti) bude probíhat

ve třídě BERUŠEK. 

Od 1. 7. 2020 přivádějte děti do mateřské školy vchodem "B" - Berušky.

Provoz MŠ je od 7:00 do 16:30, příchod dětí do 8:30.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

vloženo 22. 6. 2020

 

 

Prázdninový provoz bude od 1. 7. do 31. 7. 2020 pro přihlášené děti.

Přihlášky (viz. příloha) odevzdejte v mateřské škole do 19. 6. 2020, pozdější přihlášení nebudeme moci brát na zřetel.

Tento provoz bude pro děti pracujících rodičů.

(vloženo 26. 5. 2020)                                                                                              Petra Holíková, ředitelka školy

 

 

 

 

Zákonný zástupce může požádat o prominutí úhrady - úplaty za předškolní vzdělávání (školné),v souvislosti s obavami z nemovi Covid-19.

Platí pro děti, které již do 30. 6. 2020, z důvodu ochrany zdraví, do MŠ nenastoupí.

ŽÁDOST - viz. příloha

 

(vloženo 13. 5. 2020)                                                    Petra Holíková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

Částečné obnovení provozu školky

 

V pondělí 18.5. částečně obnovíme provoz pro děti,

které rodiče přihlásili k docházce (do 7.5.2020),

jde o pracující rodiče.

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLKY JE OD 7:00 DO 16.30.

 

Otevíráme 2 třídy. Vchod "A" (slůňata-koťata) je pouze pro děti ze třídy Slůňat a Berušek.

Vchod "B" (berušky) je pouze pro děti ze třídy Koťat.

Organizace příchodů a odchodů je popsána v příloze "Informace k otevření MŠ".

Čestné prohlášení (viz. příloha) je nutné odevzdat v den nástupu.

 

V pondělí 25. 5. otevíráme třídu pro děti,

které rodiče přihlásili k docházce (do 7. 5.2020),

rodiče z jakéhokoliv důvodu nepracující.

 

PROVOZNÍ DOBA TŘÍDY JE OD 8:30 DO 13.00.

 

Vchod "A" - pro všechny tyto děti, třída Koťat.

Organizace příchodů a odchodů je popsána v příloze "Informace k otevření MŠ".

Čestné prohlášení (viz. příloha) je nutné odevzdat v den nástupu.

 

Před vstupem do budovy si dítě sundá roušku a rodič si ji nechává u sebe.

Dítě si s sebou přinese každý den viditelně podepsanou lahev s vodou (bez příchutí a sladidel), během dne doplníme.

Lahev je nutné každý den odnést domů a řádně umýt.

Pokud bude dítě v MŠ odpočívat, nebude mít pyžamo, ale tričko (ve kterém je třídě) a slipy/spodní kalhotky.

Prosíme, nenoste do školky hračky z domova. Pokud bude mít dítě plyšáka na odpočívání, zůstane celý týden ve školce.

 

(vloženo 11. 5. 2020)                                                                                              Petra Holíková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

Vážení rodiče,

podrobné informace k otevření mateřské školy jsou v příloze

"Informace k otevření MŠ".

 

Provoz bude částečně obnoven 18. 5. 2020.

(vloženo 4. 5. 2020)                    Petra Holíková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

PRŮZKUM ZÁJMU

 

Vážení rodiče,

v tuto chvíli stále ještě čekáme na metodiku z MŠMT a MZ.

Tato metodika by nám měla pojmenovat podmínky,

které  je nutné nastavit pro znovuotevření mateřské školy,

aby to bylo bezpečné pro všechny.

 

Ale rádi bychom věděli, s jakým počtem dětí máme po znovuotevření mateřské školy počítat. 

Prosím, napište na mail: reditelka@msjenstejn.cz, zda budete mít zájem mateřskou školu využívat.

Do úterý 5. 5. 2020. (prosím o informaci i od těch, kteří nemají zájem)

 

Zatím neřešíme prázdninový provoz, nyní jde o docházku dětí do 30. 6. 2020.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

(vloženo 24. 4. 2020)

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v tuto chvíli čekáme na metodiku MŠMT a MZ ČR,

k případnému obnovení provozu mateřské školy na konci května 2020.

 

S určitostí lze říci, že pokud splníme podmínky pro znovuotevření,

provoz nebude obnoven v plném rozsahu.

Bližší informace budou zveřejněny zde.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

(vloženo 16. 4. 2020)

 

 

VÝSTAVA NA DANÉ TÉMA

Milí rodiče a děti,

chceme pro vás uspořádat výstavu vašich výtvorů. Vaše účast spočívá v tom, že děti vytvoří výtvor na dané téma.

A v určený termín donesete do školky.

(do boxu - krabice k tomu určené, která bude u vchodu do MŠ).

Při návštěvě výstavy vás žádáme o dodržování všech hygienických předpisů, nošení roušky a zabránění shlukování.

Každý umělec si svoje dílo podepíše vpravo dole křestním jménem.

 

Výstava:

Téma: Srdíčko pro maminku a tatínka

Úkol: vytvořte srdíčko jakoukoliv technikou dle vaší fantazie,

do velikosti max. 20x30cm.

Termín odevzdání: v pondělí 27. 4. a v úterý 28. 4. (box-krabice před vchodem do třídy Berušek, vždy od 8h do 11h)

Termín výstavy 8. 5. - 17. 5. 2020

Petra Holíková

(vloženo 16. 4. 2020)

 

 

 

 

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání - školné a stravné za duben 2020 se neplatí.

Pokud platba za školné dorazí, bude vám vrácena zpátky.

Stejně tak poměrná částka školného za měsíc březen 2020. Ale až po znovuotevření mateřské školy.

 

Vyúčtování stravného za březen 2020 bude k nahlédnutí v kategorii "Akce naší školky" pod heslem. Prosím o úhradu tak, aby platba byla na účtu do 15. 4. 2020. (netýká se inkasních plateb)

(vloženo 1. 4. 2020)

 

 

 

NOVÉ informace k zápisu do MŠ jsou v kategorii Zápis. (vloženo 6. 4. 2020)

 

 

 

Milí rodiče, protože nikdo neví, kdy se osobně potkáme v obvyklém režimu, rádi bychom vašim dětem nabídli každý týden aktivity v rámci projektu

"Školka doma".

Budeme vám na mail posílat pracovní listy, básničky - vždy k tématu, který bychom ve školce měli. Kdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, budou k dispozici ve školce. Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 do 11:30.

Je to pro nás (stejně jako pro vás) nová situace, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Děkujeme

P. S. Začínáme tento týden. Pokud někomu mail nepřijde do čtvrtka, napište.

 

 

 MŠ UZAVŘENA OD 17. 3. 2020

 

VÁŽENÍ RODIČE,

PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM, JÍMŽ JE  OBEC JENŠTEJN,

SE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVÍRÁ

OD ÚTERÝ 17. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ .

POTVRZENOU ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY,

VÁM ZAŠLU NA POŽÁDÁNÍ E-MAILEM.

(vloženo 16. 3. 2020)                                                                                      Petra Holíková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 "O školce"

 

V mateřské škole se našimi vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj individuality dítěte a  jeho podporu. O celkový rozvoj po stránce sociální a psychické, abychom děti připravili na vstup do základní školy. Rozvíjíme děti po stránce pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a pracovní. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program: „Radujeme se a poznáváme svět “.

Chceme vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí, touze po vědění a rozvíjet u nich pozitivní přístup k celoživotnímu učení. Škola je otevřena všem dětem, umožňuje individuální i skupinovou integraci. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí.


Mateřská škola  má zahradu s hracími prvky, které jsou certifikované a odpovídají bezpečnostním normám EU, nachází se v ekologicky příznivé lokalitě,  s možností zajímavých vycházek do blízkého okolí. Zahradu využíváme pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí. Mateřská škola je umístěna v přízemní moderní budově, má dvě třídy, jednu vzdělávací místnost a hospodářskou část.

Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a vkusně vybavené.  Pro děti jsou účelně řešeny hrací koutky a další prostor pro přirozené pohybové aktivity dětí.

Škola má tři třídy, které jsou heterogenní, pro děti věkově smíšené.