Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

31.7.2021
Stravné za červenec 2021

Kdo má nastavené inkaso, platbu si strhneme.

Byla poslána informativní sms, abyste věděli,

jakou částku máte uhradit nebo si inkasem strhneme.

Děkujeme

 

 


15.8.2021
Videa z konce školního roku

Do mailu jste dostali odkaz, kterým se dostanete

na videa, která jsme s dětmi pro vás připravili.:-)

 

 

 

 


26.8.2021
Platba školného

Vážení rodiče,

prosíme, kdo má nastavený trvalý příkaz na platbu školného,

zrušte jej na červenec a srpen.

Děkujeme


27.8.2021
Přeplatky školné

Přeplatky za školné 2020/2021

budeme vracet do 31. 7. 2021.

 

 

 

 

 

 


Školní řád

Dokumenty ke stažení


ŠKOLNÍ ŘÁD 2020-21 Mateřská škola Jenštejn .pdf
 


Základní právní podklady:

  • Zákon 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Závaznost
Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, děti a jejich zákonné zástupce, 
t.j pro všechny zúčastněné strany.

Jeho obsah je zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školky.