Školní řád

Dokumenty ke stažení


ŠKOLNÍ ŘÁD 2023-24 Mateřská škola Jenštejn.pdf
 


Základní právní podklady:

  • Zákon 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Závaznost
Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, děti a jejich zákonné zástupce, 
t.j pro všechny zúčastněné strany.

Jeho obsah je zveřejněn  i na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.