Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se konal 4. 5. 2023.

Zápis byl jednotný pro české děti, ukrajinské uprchlíky a další cizince.

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.