Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

Platby

Platby pro školní rok 2018/19:
   
 

    1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena dle platných                 legislativních norem na 800,00 Kč/měsíc
   
       č. účtu:
3286594329/0800
 
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně. 

  

 

 

   

    2. stravné: stravné se hradí zpětně (za září se platí v říjnu atd.)
  
                                                                                                                  
       č. účtu:  
19-3286594329/0800 

   

Prosíme, aby platby za školné a stravné byly do 10. dne daného měsíce na účtu mateřské školy. Na platbu stravného lze nastavit inkaso. 


   

 

  


   
  3. KLUB RODIČŮ - byl odhlasován příspěvek ve výši 700,- Kč na pololetí.
 

        Obdržíte informativní e-mail, do kdy se má příspěvek uhradit.

 

        č. účtu: 7775559995/5500