Platby

Platby pro školní rok 2023 - 2024:
   
 

    1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena dle platných legislativních norem na 837,00 Kč/měsíc
   
       č. účtu:
3286594329/0800
 

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětem s OPŠD se poskytuje bezúplatně. 

 

 

  

 

 

 

   

    2. stravné: stravné se hradí zpětně (za září se platí v říjnu atd.)
  
                                                                                                                  
       č. účtu:  
19-3286594329/0800 

   

 

Prosíme, aby platby za školné a stravné byly do 10. dne daného měsíce na účtu mateřské školy. 

Na platbu stravného lze nastavit inkaso.