Zlatnická 343, 250 73 Jenštejn

Aktuality

7.5.2021

Provoz mateřské školy

bude obnoven 3. 5. 2021.

Více v kategorii Elektronická nástěnka.

 


16.5.2021

V kategorii "Zápis" najdete informace

k zápisu na školní rok 2021/2022.

 

 

 

 

 

 


Platby

Platby pro školní rok 2020 - 2021:
   
 

    1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena dle platných                 legislativních norem na 1235,00 Kč/měsíc
   
       č. účtu:
3286594329/0800
 

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětem s OPŠD se poskytuje bezúplatně. 

 

 

  

 

 

 

   

    2. stravné: stravné se hradí zpětně (za září se platí v říjnu atd.)
  
                                                                                                                  
       č. účtu:  
19-3286594329/0800 

   

 

Prosíme, aby platby za školné a stravné byly do 10. dne daného měsíce na účtu mateřské školy. Na platbu stravného lze nastavit inkaso. 


   

 

 

  


     3. KLUB RODIČŮ - výše příspěvku je 700,-Kč/pololetí.

        Dostanete informativní e-mail, do kdy se má příspěvek uhradit.

 

        č. účtu: 7775559995/5500